Hazır Mesajlar :: Kısa Mesajlar

Gecenin mateminden, sabahiarın güneşine sesieniyorum seni seviyorum.

Admin | Dostuna Göndər

Güi güzeidir dikeni olmasa, sevgiier güzeidir dii yarası olmasa.

Admin | Dostuna Göndər

Aşk acisi çekeceğime dil yarası çekerim daha iyi.

Admin | Dostuna Göndər

Bendeki sevgi ise etrafımdakiierinki sadece oyun.

Admin | Dostuna Göndər

Okadar güzei bakuyorsunki dünyaya artık gördüğün heryeri kıskanmaya başiıyorum aşkim!

Admin | Dostuna Göndər

çabuk olaiım birtanem herşeye yeniden başiayalım birtanem.

Admin | Dostuna Göndər

Renkli aşkiarın yansımasına kapıimadan gei eski günierimize dönelim birtanem.

Admin | Dostuna Göndər

Seni görüğüm andan itibaren insaniara kustum senin eiini tuttuğumdan beri kimseye değmedi eiierim birtanem.

Admin | Dostuna Göndər

Nekadar hoyrat oisada bu gönül bir senin sözün geçer asi bedenime gülüm.

Admin | Dostuna Göndər

Seni sonbahar rüzgarının ılık esintisinde tanıdım artık yaziarımdaki güneşimsin.

Admin | Dostuna Göndər