Aforizmlər

Dahiliyin 10′da 1′i qabiliyyət 10′da 9′u da çalışmaqdır. (Albert Eynşteyn)

Dahilik ilə axmaqlıq arasındakı fərq, dahiliyin sərhədlərinin olmasıdır. (Albert Eynşteyn)

Dəlilik eyni şeyi təkrar təkrar edib fərqli nəticələr gözləməkdir. (Albert Eynşteyn)

Dini inkar edən elm topal, elmi inkar edən din kordur. (Albert Eynşteyn)

Dünya yaşamaq üçün təhlükəli bir yerdir; pislik edənlərə görə yox, dayanıb seyr edən və onlara səs çıxartmayanlara görə. (Albert Eynşteyn)

Dünyanı təxəyyül çevirər. (Albert Eynşteyn)

Elm atom bombasını kəşf etdi,lakin əsil pislik insanların beyinlərində və qəlblərindədir. (Alber Kamyu)

Siyasət üçün yaradılmadım. Çünki rəqibin ölümünü istəməkdən ya da qəbul etməkdən acizəm. (Viktor Hüqo)

Çalışmaq həyat, düşünmək işıqdır... (Albert Eynşteyn)

Söz dərman kimidir, azı xeyirli, çoxu zərərlidir. (Hz.Əli)