Aforizmlər

Yazıçı, sənətini böyük edən bu iki vəzifəsini yüklənməlidir; gerçəyi və azadlığı. (Alber Kamyu)

Yazıçılıq sənəti qorunması güc olan bu iki tapşırığa bağlı qalacaq; bilə-bilə yalan danışmamaq və insanın insanı əzməsinə etiraz etmək. (Alber Kamyu)

Müvəffəqiyyət asan əldə edilir, çətin olan müvəffəqiyyətə layiq olmaqdır. (Alber Kamyu)

Ancaq başqaları üçün yaşanılan həyat,yaşamağa dəyər həyatdır. (Albert Eynşteyn)

Arzulamaq bilməkdən daha əhəmiyyətlidir. (Albert Eynşteyn)

Bir səhvi iki dəfə təkrar etməyən ən mükəmməl insandır. (Albert Eynşteyn)

Bir ölkənin gələcəyi o ölkə insanlarının alacağı təhsilə bağlıdır. (Albert Eynşteyn)

Bir qum dənəsinin sirrini bilsəydik, bütün dünyanın sirrini öyrənmiş olardıq. (Albert Eynşteyn)

Böyük gücə sahib suveren dövlətlər olduğu müddətcə müharibə qaçınılmazdır. (Albert Eynşteyn)

Bu dünyada məni bir neçə adam anladı, onlar da səhv anladı. (Albert Eynşteyn)