Aforizmlər

Müasir siyasi cəmiyyət, insanları bədbəxtliyə salma maşınıdır. (Alber Kamyu)

Ölüm bir statistika və dövlət işi olanda, dünya işləri artıq yaxşı getmir deməkdir. (Alber Kamyu)

Pislik cəhalətdən gəlir. (Alber Kamyu)

Polemikaya görə çoxumuzun gözünü pərdələr bürümüş, artıq insanlarla yox, kölgələr dünyasında yaşayırıq. (Alber Kamyu)

Sevmənin sərhədi ola bilməz. (Alber Kamyu)

Sənət məncə ən böyük sayıda insanı ortaq ağrılar və sevinclərlə coşduracaq görünüşləri, formaları tapmaqdır. (Alber Kamyu)

Sənət, sənətçini insanlardan ayrılmamağa məcbur edir. (Alber Kamyu)

Sənətçilər həyatdan yanadırlar ölümdən yana yox. (Alber Kamyu)

Siyasət və sənət dünyanın nizamsızlıqları qarşısında baş qaldırmanın iki ayrı üzüdür. (Alber Kamyu)

Yaşamağın dadını bilməkdən qorxana axmaq deyərəm. (Alber Kamyu)