Aforizmlər

Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.

Bədii əsərin ömrü onun xalq tərəfindən bəyənilməsindən asılıdır. (Səməd Vurğun)

Kral da, dilənçi də eyni iştahla acarlar (Mişel Monten)

Alçalmaq, yüksəlməkdən çox daha asandır. (Alber Kamyu)

Aşılmaz bir divarın qarşısında yaşamaq it kimi yaşamaqdır. (Alber Kamyu)

Azadlıq gələcək ümidi deyil. O, bu saniyəyədir və insanlarla və bu saniyədəki dünyayla uyğundur. (Alber Kamyu)

Bacardığımız hər iş bizi qullaşdırır, çünki daha yaxşısını etməyə məcbur edir. (Alber Kamyu)

Bir əsərin ürəyində, ora qaranlıq belə olsa sönməyən bir günəş parıldayar. (Alber Kamyu)

Bir insan söylədikləri qədər söyləmədikləri ilə də insanlaşır. (Alber Kamyu)

Bir insanı sevmək, onunla birlikdə yaşlanmağa razı olmaqdır. (Alber Kamyu)